Bosanski život

nosilac blog spomenice iz 2004. godine

16.10.2017.

Austija otišla u K....

Tek sada dobija na smislu ona stara narodna " Možeš svirat Kurzu "

Bosanski život